دیبا نقش ژیوان

آدرس سایت
zhivancolor.com
دسته بندی
ساختار
وردپرس

ژیوان

شرکت تولیدی رنگ ژیوان با بیش از 30 سال تجربه و ظرفیت تولید اسمی 4300 تن در سال با اختیار داشتن متخصین کار آزموده و مشاورین متعد و آزمایشگاه مجهز رنگ و رزین پوشش های صنعتی به همراه واحد توسعه و تحقیقات، در زمینه تولید انواع پوشش های ضد خوردگی و انواع رنگ های ترافیکی می باشد.